Езикова школа.
Телефон : +359 887 276 036 +359 888 654 208

Англ. език за ученици от 1. до 12. клас

Индивидуално обучение по английски език за ученици от 1. до 12. клас

Целите на индивидуалното обучение по английски език за ученици от 1. до 12. клас резултират в следните насоки: навлизане в чуждоезиковата материя съобразно първоначалното ниво на знания и умения, изградени у ученика; овладяване на ниво на езика според личните предпочитания (като първи, втори или пореден чужд език); отстраняване на индивидуални пропуски в обучението; преподаване на материал, съответстващ на възрастовите особености и интереси на нашите възпитаници; поддържане (практикуване) на езиковото равнище.

Цената на един учебен час (45 мин) е 15 лв.

Цената на един учебен час (45 мин) за специализиран английски е 18 лв.

Курсове по английски език за ученици от 1. до 12. клас:

  • 1. – 3. клас

Обучението по английски език за първи клас се реализира под формата на целогодишен курс, който се състои от 80 учебни часа (45 мин/уч.ч.), а цената му възлиза на 392 лв. Сумата може да бъде внесена на три отделни вноски от по 150 лв., 122 лв. и 120 лв.

  • 4. – клас

Обучението по английски език за възпитаниците ни в 4. клас предвижда целогодишен курс с хорариум 90 учебни часа (45 мин/уч.ч.). Стойността му е 444 лв. и може да бъде заплатена на три пъти – 200, 122 и 122 лв.

  • 5. – 7. клас

Обучението по английски език се провежда под формата на целогодишен курс, възлизащ на 100 учебни часа (45 мин/уч.ч.). Цената му е 495 лв. и може да се изплати на три отделни вноски  по 205, 145 и 145 лв.

  • 8. – 10. клас

За учениците от 8. до 12. клас се предвижда целогодишен курс. Неговият хорариум е 100 учебни часа (45 мин/уч.ч.), а цената – 520 лв., като може да се заплати в няколко поредни вноски по 220, 150 и 150 лв.

  • 11– 12. клас

За бъдещите зрелостници школа „БЕЛ” предлага целогодишен курс по английски език с продължителност 100 учебни часа (45 мин/уч.ч.). Цената му е 600 лв. и може да се внесе на три пъти – 250, 250 и 100 лв.

*Работи се в малмерни групи до 5 ученици.

*Времето за провеждане на учебните занятия  може да бъде както в делнични, така и в почивни дни.

редлагат се и интензивни курсове с по-малък хорариум часове. Свържете се с нас относно цени и повече информация.

Библиотека

Онлайн практикум (електронно обучение)
Използвайки тази услуга, нашите възпитаници имат възможност да се обучават от всяко едно място и по всяко удобно за тях време. Материалите са достъпни 24 часа в денонощието.

Вижте повече

Контакти

Ул. „Три уши“ №1, София, България
Телефон : +359 887 276 036
Телефон : +359 888 654 208
Имейл: office@shkolabel.org

Социални мрежи.

facebook

Бонуси и промоции

Като стимул в предстоящата ни работа – още едно проявление на новаторската политика на школа „БЕЛ” – сме обособили следния пакет бонуси за учениците с най-високи резултати в текущите оценявания …

Вижте повече

Свържете се с нас

Телефон : +359 887 276 036
                  +359 888 654 208