Езикова школа.
Телефон : +359 887 276 036 +359 888 654 208

За нас

Преподавателите в школа „БЕЛ” са доказани професионалисти с опит, владеещи съвременните подходи и методи на обучение.

докт. Евелина Миланова

Съосновател и преподавател в школа „БЕЛ”

Докт. Евелина Миланова – съосновател и преподавател в школа „БЕЛ”. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” с магистърска степен, получава и професионална квалификация по специалността “Комуникация“ („Кореспондент на средствата за масово осведомяване”) в същия университет. Евелина Миланова е редовен докторант към Катедрата по методика при Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в научната област Методика на обучението по български език, като изследва функционалната грамотност на подрастващите – обект на проучване от програмата PISA. Изпитният формат на PISA e иновация в българското училище и чрез него се оценяват уменията на вашите деца за справяне с житейски проблеми от различни научни области (четене, математика, природни науки).
Докт. Миланова е автор на редица публикации, свързани с функционалната грамотност на ученика. Автор е и на помощна литература, имаща за цел да подготви учениците за отлично справяне със задачите от този изпитен формат. Преподавател с утвърдена репутация на професионалист.

E-mail: milanova@shkolabel.org
Телефон: +359887 276 036

докт. Полина Заркова

Съосновател и преподавател в школа „БЕЛ”

Докт. Полина Заркова – съосновател и преподавател в школа „БЕЛ”. Завършва българска филология с магистърска степен в СУ „Св. Климент Охридски”. Завършва и английска филология в същия университет. Притежава педагогически стаж в преподаването и на двете дисциплини както в прогимназиалния, така и в гимназиалния образователен етап. Има опит и като базов преподавател по двата учебни предмета – български език и литература и английски език.
Полина Заркова е редовен докторант към Катедрата по методика при Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в областта на мултикултурното и многоезиковото образование.
Докт. Заркова притежава опит в работата с деца билингви и в преподаването в мултилингвистична среда. Работила е като учител с т.нар. „слети паралелки“, както и като титуляр на дисциплини, свързани с проектоориентираното образование у нас.
Тя е доказан професионалист в сферата на родноезиковото и на чуждоезиковото обучение. Автор е на научни трудове, имащи отношение към значими образователни проблеми.

E-mail: zarkova@shkolabel.org
Телефон: +359888 654 208

Библиотека

Онлайн практикум (електронно обучение)
Използвайки тази услуга, нашите възпитаници имат възможност да се обучават от всяко едно място и по всяко удобно за тях време. Материалите са достъпни 24 часа в денонощието.

Вижте повече

Контакти

Ул. „Три уши“ №1, София, България
Телефон : +359 887 276 036
Телефон : +359 888 654 208
Имейл: office@shkolabel.org

Социални мрежи.

facebook

Бонуси и промоции

Като стимул в предстоящата ни работа – още едно проявление на новаторската политика на школа „БЕЛ” – сме обособили следния пакет бонуси за учениците с най-високи резултати в текущите оценявания …

Вижте повече

Свържете се с нас

Телефон : +359 887 276 036
                  +359 888 654 208