Езикова школа.
Телефон : +359 887 276 036 +359 888 654 208

Интензивен курс по БЕЛ

Интензивен курс по БЕЛ за единайсетокласници и дванайсетокласници

Общата продължителност на интензивния курс е 90 учебни часа, като по съдържание е аналогичен на целогодишния курс, но учебният материал е представен в по-концентриран вид.

Усвояват се знания и умения от областта на българския език и литературата, необходими за резултатното полагане на държавния зрелостен изпит (ДЗИ). Особено внимание се отделя на усъвършенстването на уменията на нашите зрелостници за ефективно справяне с изключително важния последен компонент от зрелостния изпит – създаване на интерпретативно съчинение или на есе по проблем от художествено произведение.

Пробните изпити са 3 на брой и са включени в общия брой часове на курса. Ако курсистът желае, може да се яви и на други пробни изпити, организирани от школата. Явяването на допълнителни изпити се заплаща.

Начини на провеждане на занятията

Занятията се провеждат в групи от 4 до 7 ученици. Бързият темп на работа налага групите да бъдат маломерни, за да не се накърнява качеството на работа. Разпределението на занятията е съобразено с различната продължителност на двата учебни срока в 12. клас (вторият е само 13 учебни седмици). Провеждат се по 5 учебни часа на ден (веднъж седмично).

Ако курсистите преценят, че се нуждаят от допълнителни разяснения и работа с преподавателя, биха могли да получат индивидуални консултации срещу договорено от двете страни заплащане. Извънредните консултации могат да бъдат с несистемен или системен характер.

Времетраене на занятията

Провеждат се в събота, в неделя или в делничен ден съобразно възможностите и желанията на учениците. За дванайсетокласниците обикновено занятията са съсредоточени в рамките на втория учебен срок, като началото на курса е през месец януари или февруари. Часовете започват в 9.00 часа и продължават до 13.00 часа, предвидено е едно междучасие с продължителност 15 мин. (от 11.00 ч. до 11.15 ч.), или от 13.30 часа до 17.30 часа с едно междучасие от 15.30 ч. до 15.45 ч.

*Има и други опции за провеждане.

Индивидуалните занятия се договарят допълнително и се провеждат във време, удобно за двете страни.

Такси (опции за плащане, отстъпки и др.)

Цената на интензивния курс по БЕЛ е 530лв.

Ако предпочетете нашите услуги в комбиниран вариант (т.е. ученикът посещава и друг курс при нас – по математика, чужд език и др.), се предвижда отстъпка от 6% от общата сума за двата (трите или повече) курса. Таксата за избрания/те от Вас курс/ове може да се заплати еднократно или на 3 отделни вноски, съответно 190, 170 и 170 лв. Плащането на цялата сума в началото на обучението Ви носи допълнителна отстъпка от 6%.

Записване

Новите курсисти се записват от техните родители в офиса на школата, където биват запознавани с условията на обучение. Заплаща се първата вноска от таксата за курса, като за целта се сключва двустранно споразумение.

Библиотека

Онлайн практикум (електронно обучение)
Използвайки тази услуга, нашите възпитаници имат възможност да се обучават от всяко едно място и по всяко удобно за тях време. Материалите са достъпни 24 часа в денонощието.

Вижте повече

Контакти

Ул. „Три уши“ №1, София, България
Телефон : +359 887 276 036
Телефон : +359 888 654 208
Имейл: office@shkolabel.org

Социални мрежи.

facebook

Бонуси и промоции

Като стимул в предстоящата ни работа – още едно проявление на новаторската политика на школа „БЕЛ” – сме обособили следния пакет бонуси за учениците с най-високи резултати в текущите оценявания …

Вижте повече

Свържете се с нас

Телефон : +359 887 276 036
                  +359 888 654 208