Езикова школа.
Телефон : +359 887 276 036 +359 888 654 208

Курсове за чужденци

Школа „БЕЛ” предлага обучение по български език за чужди граждани. То се осъществява под формата на групови занятия или посредством индивидуални уроци. Езикът на преподаване може да бъде както български, така и английски. Неговият избор се определя от желанието на обучаваните.

По време на обучението чуждестранните лица получават полезна информация за България, овладяват знания за българския език и развиват умения за ефективно общуване в различни социокултурни сфери, като процесът на усъвършенстване на езиковите умения е в съответствие с нивата на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР).

Предвиденото за преподаване и усвояване учебно съдържание е съобразено с потребностите на обучаваните. Целта на курса (или на индивидуалното обучение) е да осигури на заинтересованите лица успешна социална реализация на територията на Р. България.


School “BEL” offers training in Bulgarian language for foreign citizens. The training is implemented as a group teaching or by the means of personal lessons. The training language may be Bulgarian, and English as well. Its choice depends on students’ request.

During the whole education foreigners gain useful information about Bulgaria, obtain knowledge about the language itself and develop skills for efficient communication in various sociocultural spheres. The process of improving their linguistic skills has reference to the levels of the Common European Framework (CEFR).

The educational contents planned for teaching and learning takes into consideration students’ needs. The aim of the course (or also this of the personal training) is to provide successful socialization in the territory of the Republic of Bulgaria for the persons interested in.

Библиотека

Онлайн практикум (електронно обучение)
Използвайки тази услуга, нашите възпитаници имат възможност да се обучават от всяко едно място и по всяко удобно за тях време. Материалите са достъпни 24 часа в денонощието.

Вижте повече

Контакти

Ул. „Три уши“ №1, София, България
Телефон : +359 887 276 036
Телефон : +359 888 654 208
Имейл: office@shkolabel.org

Социални мрежи.

facebook

Бонуси и промоции

Като стимул в предстоящата ни работа – още едно проявление на новаторската политика на школа „БЕЛ” – сме обособили следния пакет бонуси за учениците с най-високи резултати в текущите оценявания …

Вижте повече