Езикова школа.
Телефон : +359 887 276 036 +359 888 654 208

Ученици от 1. до 12. клас

Индивидуално обучение за ученици от 1. до 12. клас по всички учебни предмети

Индивидуално и групово обучение за ДЗИ и НВО:

– по български език и литература

Известен е фактът, че първата и задължителна матура е тази по БЕЛ. Знае се също, че тя обхваща учебния материал, изучаван не само в 12., но и в предходните класове, а тази условност придава особена важност на съзнателната подготовка за предстоящия изпит. За целта в школа „БЕЛ” се предлагат различни варианти за обучение на зрелостници и на кандидат-студенти, които осигуряват успешното полагане на изпитите от нашите курсисти..

– по математика

Занятията се предназначени за зрелостници и кандидат-студенти, които са предпочели математиката за втора задължителна (или трета избираема) матура или ще полагат приемен изпит по този предмет. Подходящи са и за кандидат-студенти, които ще държат изпит за прием във ВУЗ по сходен предмет (физика и астрономия, информатика и др.) и/или се нуждаят от висок резултат по математика в своята диплома с балообразуващи функции.

– по английски език

Обучението по английски език има за цел: да развие езиковата и комуникативната компетентност на учениците; да превърне обучаваните лица в компетентни комуникатори на английски език, които се справят успешно в различни сфери на обущаване; да осигури високи постижения на нашите възпитаници на предстоящите им изпити по английски език.

Кандидат-студентски курсове и индивидуални уроци за прием във висши учебни заведения:

– по български език и литература;
– по математика;
– по английски език.

Школа „БЕЛ“ провежда специализирани курсове за подготовка на кандидат-студенти. Обучението е съобразено с учебно-изпитната програма, с формàта на изпитния вариант и с изискванията на конкретното висше учебно заведение.

Библиотека

Онлайн практикум (електронно обучение)
Използвайки тази услуга, нашите възпитаници имат възможност да се обучават от всяко едно място и по всяко удобно за тях време. Материалите са достъпни 24 часа в денонощието.

Вижте повече

Контакти

Ул. „Три уши“ №1, София, България
Телефон : +359 887 276 036
Телефон : +359 888 654 208
Имейл: office@shkolabel.org

Социални мрежи.

facebook

Бонуси и промоции

Като стимул в предстоящата ни работа – още едно проявление на новаторската политика на школа „БЕЛ” – сме обособили следния пакет бонуси за учениците с най-високи резултати в текущите оценявания …

Вижте повече

Свържете се с нас

Телефон : +359 887 276 036
                  +359 888 654 208