Езикова школа.
Телефон : +359 887 276 036 +359 888 654 208

Целогодишен курс по БЕЛ

Целогодишен курс по БЕЛ за единайсетокласници и дванайсетокласници

Общата продължителност на целогодишния курс е 140 учебни часа, като в него се включва преговор на изучавания материал до момента (автори и произведения, езикови норми, техники за изграждане на текст и др.) както и 4 пробни матури, организирани и провеждани в школата. Хронологията на преподаване се базира на учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по БЕЛ на Министерството на образованието и науката (МОН). Специално внимание се отделя на уменията на бъдещите абитуриенти за създаване на два основни вида аргументативен текст – интерпретативно съчинение и есе, тъй като отчитаме нуждата, тези умения да бъдат добре отработени и усъвършенствани. Последният и особено важен компонент на ДЗИ по БЕЛ изисква от учениците да създадат именно аргументативен текст по зададен проблем, свързан с художествена творба или с част от нея. Успешното справяне с тази задача е гаранция за по-висок и удовлетворяващ краен резултат.

Нивото на подготовка на школниците се атестира регулярно чрез контролни и домашни работи, съобразени с етапа на текущото обучение.

Съобразно политиката на работа в школа „БЕЛ”, която се стреми да доближи оптимално подготовката на своите възпитаници до реалните формати на предстоящите изпити, особено внимание обръщаме на симулативните ситуации, които целят не само да представят на зрелостника формàта на матурата (примерно съдържание, времетраене и пр.), но и да го накарат да се „потопи” в стресовата атмосфера, която неизбежно съпътства изпит от подобен характер, за да я преодолее. Затова сме предвидили минимум 4 пробни матуритетни изпита, които целят да привикнат нашите възпитаници към начина на провеждане на изпита; да ги предразположат да работят спокойно, акуратно и резултатно. Ако курсистът желае, може да се яви на допълнителни пробни изпити.

Начини на провеждане на занятията

Занятията се провеждат в групи от 4 до 7 ученици. Курсовете са по 4 учебни часа на ден, като общият им брой възлиза на 140 часа.

Четирите пробни изпита са включени в общия хорариум часове.

Разпределението на занятията е съобразено с различната продължителност на двата учебни срока в 12. клас (вторият срок е само 13 учебни седмици).

Времетраене на занятията

Курсовете се провеждат както в събота и в неделя, така и в делничен ден съобразно възможностите и желанията на нашите ученици. Започват в 9.00 часа и продължават до 12.15 часа, като е предвидено едно междучасие с продължителност 15 мин. (от 10.45 ч. до 11.00 ч.), или от 13.00 часа до 16.15 часа, с междучасие 15 мин. (14.45 ч. до 15.00 ч.).

*Има и други възможни опции за провеждане.

Такси (опции за плащане, отстъпки и др.)

Цената на пълния курс по БЕЛ е 820 лв.

Ако предпочетете нашите услуги в комбиниран вариант (т.е. ученикът посещава и друг курс в школата – по математика, чужд език и др.), предвидена е отстъпка от 6% от общата сума за двата курса.

Таксата за избрания/те от Вас курс/ове може да заплатите еднократно или на 3 отделни вноски, съответно 340, 240 и 240 лв.

Ако внесете цялата сума за желаната от вас услуга еднократно, т.е. при започване на обучението, получавате отстъпка – 6% от стойността й.

Записване

Новите курсисти се записват от техните родители в офиса на школата, където биват запознавани с условията на обучение. Заплаща се първата вноска от таксата за курса, като за целта се сключва двустранно споразумение.

Библиотека

Онлайн практикум (електронно обучение)
Използвайки тази услуга, нашите възпитаници имат възможност да се обучават от всяко едно място и по всяко удобно за тях време. Материалите са достъпни 24 часа в денонощието.

Вижте повече

Контакти

Ул. „Три уши“ №1, София, България
Телефон : +359 887 276 036
Телефон : +359 888 654 208
Имейл: office@shkolabel.org

Социални мрежи.

facebook

Бонуси и промоции

Като стимул в предстоящата ни работа – още едно проявление на новаторската политика на школа „БЕЛ” – сме обособили следния пакет бонуси за учениците с най-високи резултати в текущите оценявания …

Вижте повече

Свържете се с нас

Телефон : +359 887 276 036
                  +359 888 654 208