Езикова школа.
Телефон : +359 887 276 036 +359 888 654 208

Целогодишен курс по математика

Целогодишен курс по математика за единайсетокласници и дванайсетокласници

Общият брой часове на пълния курс по математика е 140 учебни часа. Учебният материал е аналогичен по съдържание и последователност на този в училище.

Нивото на подготовка на школниците се атестира регулярно чрез контролни и домашни работи, съобразени със съответния етап от обучението. Предвидени са 4 пробни изпита, разработени според формàта на ДЗИ по математика. Тяхната цел е и привикването на ученика със спецификата на този тип изпити – форма на провеждане, времетраене, напрегната атмосфера и т.н., а не само установяване на моментните знания и умения на зрелостника по конкретната учебна дисциплина.

Начини на провеждане на занятията

Занятията се провеждат в групи от 4 до 7 души. Самият курс предвижда 4 учебни часа на ден (т.е. 30 посещения в школата за блок часове), веднъж седмично. Общият им брой е 140. Към тях спадат и четирите пробни матури по предмета.

Времетраене на занятията

Часовете се провеждат в събота, в неделя или в делничен ден. Започват в 9.00 ч. и продължават до 12.15 ч., като е предвидено едно междучасие с продължителност 15 мин. (от 10.45 ч. до 11.00 ч.), или от 13.00 ч. до 16.15 ч. с едно междучасие от 14.45 ч. до 15.00 ч.

*Има и други опции за провеждане.

Такси (опции за плащане, отстъпки и др.)

Цената на целогодишния курс по математика е 820 лв.

Ако предпочетете нашите услуги в комбиниран вариант (т.е. посещавате и други курсове в школата), получавате отстъпка в размер на 6% от общата стойност на двата (трите…) курса. Таксата може да заплатите еднократно, т.е. при започване на учебната година, както и на 3 отделни вноски, съответно  340, 240 и 240 лв. Отстъпка от цената (6%) получавате и при еднократното заплащане на цялата сума в началото на курса.

Записване

Курсисти се записват от техните родители в офиса на школата, където биват запознавани с условията на обучение. Заплаща се първата вноска от таксата за курса, като за целта се сключва двустранно споразумение.

Библиотека

Онлайн практикум (електронно обучение)
Използвайки тази услуга, нашите възпитаници имат възможност да се обучават от всяко едно място и по всяко удобно за тях време. Материалите са достъпни 24 часа в денонощието.

Вижте повече

Контакти

Ул. „Три уши“ №1, София, България
Телефон : +359 887 276 036
Телефон : +359 888 654 208
Имейл: office@shkolabel.org

Социални мрежи.

facebook

Бонуси и промоции

Като стимул в предстоящата ни работа – още едно проявление на новаторската политика на школа „БЕЛ” – сме обособили следния пакет бонуси за учениците с най-високи резултати в текущите оценявания …

Вижте повече

Свържете се с нас

Телефон : +359 887 276 036
                  +359 888 654 208