Езикова школа.
Телефон : +359 887 276 036 +359 888 654 208

Целогодишен курс

Целогодишен курс по БЕЛ и по математика за 7. клас

Целогодишният курс по двата предмета е с продължителност 132 учебни часа всеки (с включени 4 пробни изпита). Целта му е отличното представяне на учениците на изпитите за външно оценяване. Подготовката в школата резултира във високи постижения и в училище, а този факт не е за пренебрегване, тъй като оценките в 7. клас имат балообразуващ характер.

Работата на учениците се контролира с тестове, съобразени с етапа на обучението. Това са т. нар. пробни изпити, които се организират за нашите възпитаници в школата и се реализират според Държавните образователни изисквания и според установения формат на изпита. Тренировъчните изпити, предхождащи същинския, обикновено са по 4 на брой за всеки учебен предмет, но по изрично желание от страна на родителя или на ученика може да бъдат и повече.

За учениците си сме подготвили и богат асортимент от задачи по модела на PISA (Програмата за международно оценяване на ученици при Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), като титуляр в областта е докт. Евелина Миланова (*виж подробно за екипа).

Начини на провеждане на занятията

Занятията се провеждат в групи от 4 до 7 ученици. Курсовете са по 4 учебни часа на ден за всеки учебен предмет. Дните за провеждане на обучението се определят от желанията и от възможностите на нашите ученици. Курсове се провеждат както в събота и в неделя, така и в делнични дни.

Времетраене на занятията

Занятиата започват в 9.00 ч. и продължават до 12.15 ч., като е предвидено едно междучасие с продължителност 15 мин. (от 10.45 до 11.00) , или от 13.00 до 16.15, с междучасие 15 мин. (от 14.45 до 15.00 ч.).

* Има и други възможни опции за провеждане.

Такса (опции за плащане, отстъпки и др.)

Цената за подготовка само по БЕЛ е 760 лв.

Цената за подготовка само по математика е 760лв.

Ако предпочетете нашите услуги в комбиниран вариант (т.е. ученикът посещава и двата курса), предвидена е следната отстъпка: не се заплаща общата сума, възлизаща на 1520 лв., а само 1360 лв.

Таксата за избраната от Вас услуга може да се заплати еднократно или на 3 отделни вноски, съответно по 260, 250 и 250 лв.

Ако внесете цялата сума за предпочетената услуга еднократно, т.е. при започване на съответния курс, използвате 6% отстъпка.

Записвания

Новите курсисти се записват от техните родители в офиса на школата, където биват запознавани с условията на обучение. Заплаща се и първата вноска от таксата за обучение, като за целта се сключва двустранно споразумение.

Родителски срещи и връзка с родителите

Родителите/настойниците на нашите възпитаници получават своевременна информация през цялата учебна година за успеваемостта на своите деца, както и за отсъствия, текущи въпроси и пр., предоставяна чрез услугата „Електронен дневник”. За по-добра комуникация между страните се провеждат и родителски срещи в средата и в края на курса, а по необходимост и в друго време.

Онлайн библиотека – учебна литература, упражнения, онлайн тестове, задачи 

Учебният процес не започва и не завършва с часовете в училище или в школата. Той е и трябва да бъде непрекъснат. Поради тази причина ние сме взели предвид постоянната нужда от работни материали на нашите възпитаници, като специално сме създали нашата онлайн библиотека. В нея могат да бъдат открити необходимите учебни материали за самоподготовка вкъщи: помощна литература, тестове по БЕЛ, задачи по математика и др. Предлаганият асортимент от учебни средства е предназначен за ученици на всички възрасти.

Информационната банка се обновява регулярно. Чрез тази опция за подготовка се дава възможност и на родителите да имат поглед върху разглежданата проблематика, упражненията за домашна работа и методиката ни на обучение.

Библиотека

Онлайн практикум (електронно обучение)
Използвайки тази услуга, нашите възпитаници имат възможност да се обучават от всяко едно място и по всяко удобно за тях време. Материалите са достъпни 24 часа в денонощието.

Вижте повече

Контакти

Ул. „Три уши“ №1, София, България
Телефон : +359 887 276 036
Телефон : +359 888 654 208
Имейл: office@shkolabel.org

Социални мрежи.

facebook

Бонуси и промоции

Като стимул в предстоящата ни работа – още едно проявление на новаторската политика на школа „БЕЛ” – сме обособили следния пакет бонуси за учениците с най-високи резултати в текущите оценявания …

Вижте повече

Свържете се с нас

Телефон : +359 887 276 036
                  +359 888 654 208